Dažniausiai užduodami klausimai

Tai sveikatos priežiūros paslaugos, kurias slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeutų komanda teikia pacientų namuose. Šių paslaugų tikslas yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, užtikrinant jų sveikatą ir apsaugant juos nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo.

Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose išrašo paciento šeimos gydytojas, todėl dėl šių paslaugų gavimo, jūs ar jūsų artimieji gali kreiptis į šeimos gydytoją.

– vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

– suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

– senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

– pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas; – pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Ne, slauga namuose yra nemokama paslauga, finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją. Visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos teikia ambulatorines slaugos paslaugas namuose arba yra pasirašiusios sutartį su paslaugų tiekėju.

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba slaugytoją. Jeigu jūsų klausimai buvo neatsakyti, kviečiame susisiekti su Sveikatos apsaugos ministerija el.paštu ministerija@sam.lt arba tel. nr. telefonu 8 800 66004 (nemokama linija).

Taip, jūs turite teisę pasirinkti paslaugų tiekėją, kuris teikia paslaugas jūsų savivaldybėje.

Šias paslaugas teikia slaugytojo, slaugytojo padėjėjo ir kineziterapeuto komanda.

Pagrindinės slaugytojo teikiamos paslaugos yra paciento sveikatos būklės vertinimas, gydytojo paskyrimų atlikimas, slaugos procedūrų planavimas, žaizdų priežiūra, kraujo ir šlapimo tyrimams paėmimas. Slaugytojo padėjėjas rūpinasi jūsų nesudėtingų rodiklių stebėsena, higiena, padėties keitimu.

Taip, gaudamas slaugos paslaugas namuose, galite gauti ir visas kitas reikalingas sveikatos paslaugas.

Kineziterapija yra viena pagrindinių reabilitacijos priemonių. Kineziterapeutas parenka tinkamus kūno judesius, kurie padeda atnaujinti, pagerinti ir išlaikyti kaulų ir raumenų, širdies kraujagyslių ir kitų sistemų funkcinę būklę, padeda juos atlikti, parodo ką galite atlikti savarankiškai.

Tai paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistais ir paciento artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, kuri gali būti koreguojama pagal paciento sveikatos būklę.

Taip, asmenys, turintys elgesio ir psichikos sutrikimų, taip pat gali gauti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Pats asmuo arba jo artimieji turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar slaugytoją.

Šiuo metu paslaugų teikimo laikas yra individualus ir priklauso nuo įstaigos darbo laiko. Nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. gruodžio  31 d. visos slaugos paslaugas namuose teikiančios įstaigos teiks paslaugas nuo 8.00 ryto iki 22.00 vakaro, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. slaugos namuose paslaugos yra teikiamos visoje Lietuvoje. Slaugos namuose paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip:
per 1-5 darbo dienas – slaugytojo pirmasis apsilankymas;
per 24 valandas – skubių paskyrimų įvykdymas;
per 1-5 darbo dienas – planinių paskyrimų įvykdymas.

Kai yra teikiamos slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose, šeimos gydytojas lieka tas pats. Jis ir toliau rūpinasi jūsų sveikata ir bus pagrindinis jūsų gydytojas.

Paslaugos yra teikiamos tol, kol asmeniui yra reikalingos slaugos paslaugos.