Slaugos ir priežiūros paslaugas namuose gali gauti:

• Asmenys iki 18 metų, turintys negalią, kuriems pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

• Suaugę asmenys, turintys negalią, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

• Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo.

• Pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

• Pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos. Jiems turi būti nustatytas Bartelio indeksas iki 61 balo, turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada.

• Visi paliatyvūs pacientai, t.y. asmenys, sergantis sunkia ir nepagydoma liga.