Slaugos paslaugos namuose

Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir kt.

Komandą sudaro

Slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas. Kiekvienas specialistas pagal pacientų poreikius ir savo kompetencija teikia atitinkamas slaugos paslaugas.

Slaugytojas

Veninio kraujo ėmimo procedūra, elektrokardiogramos užrašymas, žaizdų perrišimai, dirbtinių angų ir drenų priežiūra, kateterio naudojimas ir priežiūra, medikamentų administravimas ir t.t.

Slaugytojo padėjėjas

Teikia asmens higienos paslaugos, pagalbą prausiant ar maitinant pacientą, padėties keitimas, rytinė ir vakarinė higiena.

Kineziterapeutas

Nustato, gydo ir/ar kompensuoja judesių sutrikimą ir didina fizinį bei funkcinį pajėgumą. Padeda grąžinti ir lavina ne tik optimalią fizinę funkciją, bet ir optimalų sveikatingumą, fizinį pajėgumą bei gyvenimo pilnatvę (kokybę). Padeda išvengti ligų , simptomų, pažeidimų progresavimo, funkcijos ribotumo ir neįgalumo, kurį gali sukelti ligos, sutrikimai, būklės ar su(pa)žeidimai.